Chemia: - Zadanie 28

Zadanie 28

Wróć do listy
Zadanie 28

Zadanie 28. (3 pkt)

Zapotrzebowanie na magnez dorosłej osoby wynosi około 300 mg na dobę.

Wykonaj obliczenia, aby sprawdzić, czy zażycie dwóch tabletek zawierających
po 500 mg mleczanu magnezu zaspokoi dobowe zapotrzebowanie na ten pierwiastek
osoby dorosłej, która w ciągu doby przyjęła z pożywieniem 200 mg magnezu. Przyjmij
masę molową mleczanu magnezu równą 202 g · mol–1.

Zadanie 28