Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 29

Zadanie 29

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 29

Zadanie 29. (1 pkt)

Mleczan etylu jest estrem stosowanym jako rozpuszczalnik i substancja zapachowa.

Napisz równanie reakcji otrzymywania tego estru z kwasu i alkoholu. Zastosuj wzory
półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.