Chemia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 30

Zadanie 30

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 30

Zadanie 30. (1 pkt)

Kwas mlekowy powstaje między innymi w wyniku fermentacji fruktozy C6H12O6 − jako
jedyny produkt tego procesu.

Napisz równanie reakcji fermentacji mleczanowej fruktozy. Zastosuj wzór
półstrukturalny (grupowy) kwasu mlekowego.

……………………………………………………………………………………………………………………………………