Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2017 - Zależność rozpuszczalności w wodzie od stanu skupienia substancji.

Zależność rozpuszczalności w wodzie od stanu skupienia substancji.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2017

Wróć do listy

W poniższej tabeli przedstawiono wartości rozpuszczalności dwóch związków chemicznych
X i Y w wodzie w różnych temperaturach. Wiadomo, że jeden ze związków jest gazem,
a drugi – ciałem stałym.

Zależność rozpuszczalności w wodzie od stanu skupienia substancji.

Napisz, który związek jest gazem, i uzasadnij swój wybór.

Gazem jest związek oznaczony literą:

Uzasadnienie: