Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2017 - Zobojętnianie kwasu siarkowego(VI) roztworem zasady potasowej.

Zobojętnianie kwasu siarkowego(VI) roztworem zasady potasowej.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2017

Wróć do listy

Wykonano doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym rysunku.

Zobojętnianie kwasu siarkowego(VI) roztworem zasady potasowej.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji, która zaszła w probówce.

Określ odczyn roztworu otrzymanego w tym doświadczeniu.