Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2017 - Właściwości chemiczne i fizyczne metanu i tlenku węgla(IV)

Właściwości chemiczne i fizyczne metanu i tlenku węgla(IV)

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2017

Wróć do listy

Scharakteryzuj metan i tlenek węgla(IV) w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym. Wybierz ich właściwości spośród podanych poniżej i wpisz je (zgodnie z podanym przykładem) w odpowiednie kolumny tabeli.

Właściwości chemiczne i fizyczne metanu i tlenku węgla(IV)