Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2017 - Reakcja rtęci ze stężonym kwasem siarkowym(VI)

Reakcja rtęci ze stężonym kwasem siarkowym(VI)

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2017

Wróć do listy

Po wprowadzeniu rtęci do stężonego gorącego roztworu kwasu siarkowego(VI) zachodzi reakcja opisana poniższym schematem:

Reakcja rtęci ze stężonym kwasem siarkowym(VI)

Uzupełnij schemat – wpisz stopnie utlenienia rtęci i siarki.

Reakcja rtęci ze stężonym kwasem siarkowym(VI)

W puste pola wpisz liczbę elektronów pobranych (poprzedzoną znakiem „+”) oraz liczbę elektronów oddanych (poprzedzoną znakiem „−”).

Reakcja rtęci ze stężonym kwasem siarkowym(VI)

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym schemacie reakcji.

Reakcja rtęci ze stężonym kwasem siarkowym(VI)

Uzupełnij poniższe zdanie – podkreśl właściwe określenie w każdym nawiasie.

W opisanej reakcji rtęć jest (reduktorem / utleniaczem), ulega więc (redukcji / utlenieniu).