Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2017 - Nazewnictwo związków organicznych z wiązaniami wielokrotnymi.

Nazewnictwo związków organicznych z wiązaniami wielokrotnymi.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2017

Wróć do listy

Wpisz do tabeli nazwy systematyczne związków organicznych o podanych wzorach.

Nazewnictwo związków organicznych z wiązaniami wielokrotnymi.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji