Chemia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 30

Zadanie 30

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 30. (3 pkt)

Przeanalizuj poniższe schematy trzech reakcji chemicznych i wpisz brakujące wzory
oraz uzupełnij współczynniki stechiometryczne. Związki organiczne przedstaw
za pomocą wzorów półstrukturalnych (grupowych).

Zadanie 30