Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 22

Zadanie 22

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 22.

W wyniku spalenia próbki pewnego węglowodoru X zawierającej 6,02·1023 cząsteczek
otrzymano 4 mole CO2 oraz 90 gramów H2O. Wiadomo też, że cząsteczki węglowodoru X
charakteryzują się rozgałęzionymi łańcuchami.

Zadanie 22

Zadanie 22.1. (1 pkt)

Zadanie 22

Napisz, stosując wzór sumaryczny węglowodoru X, równanie opisanej reakcji spalania.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 22

Zadanie 22.2. (1 pkt)

Zadanie 22

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) opisanego węglowodoru X.

Zadanie 22