Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 25

Zadanie 25

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 24.–25.

Poniższy schemat jest ilustracją ciągu przemian, których początkowym substratem jest etyn
(acetylen):

Zadanie 25 Zadanie 25

Zadanie 25. (1 pkt)

Zadanie 25

Spośród wzorów oznaczonych numerami I i II wybierz ten, który przedstawia budowę
fragmentu łańcucha polimeru stanowiącego produkt reakcji oznaczonej na schemacie
numerem 2.

Zadanie 25

Wzór fragmentu opisanego polimeru oznaczony jest numerem: …………………………………………