Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 24

Zadanie 24

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 24.–25.

Poniższy schemat jest ilustracją ciągu przemian, których początkowym substratem jest etyn
(acetylen):

Zadanie 24 Zadanie 24

Zadanie 24. (1 pkt)

Zadanie 24

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, równanie
reakcji oznaczonej na schemacie numerem 1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………