Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 31

Zadanie 31

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 31.

Zadanie 31

Najprostszym aminokwasem jest glicyna o wzorze

Zadanie 31 Zadanie 31

Zadanie 31.1. (1 pkt)

Zadanie 31

Podaj nazwy dwóch grup funkcyjnych, które można wyróżnić w cząsteczce glicyny.

………………………………………………………………………

Zadanie 31

Zadanie 31.2. (1 pkt)

Zadanie 31

Zapisz równanie reakcji glicyny z kwasem chlorowodorowym (solnym). Zastosuj wzory
półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

…………………………………………………………………..

Zadanie 31

Zadanie 31.3. (1 pkt)

Zadanie 31

Napisz nazwę wiązania utworzonego w wyniku reakcji kondensacji dwóch cząsteczek
glicyny.

…………………………………………………………………..