Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 30

Zadanie 30

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 30. (2 pkt)

Zadanie 30

Poniżej przedstawione są wzory sześciu związków organicznych.

Zadanie 30 Zadanie 30

Uzupełnij zdania – wpisz numery, którymi oznaczono wzory odpowiednich związków.

Zadanie 30

1. Takie same wartości masy molowej mają związki oznaczone numerami ………. i ………..
oraz ……… i ………… .

2. Do węglowodorów aromatycznych zalicza się związek oznaczony numerem ……………….. .

3. Odczyn zasadowy ma wodny roztwór związku oznaczonego numerem ……………………… .

4. Próbie Trommera i próbie Tollensa ulegają związki oznaczone numerami ………………… .