Chemia: 2018 CZERWIEC SR - Zadanie 10

Zadanie 10

2018 CZERWIEC SR

Wróć do listy

Zadanie 10.

W pięciu probówkach – oznaczonych literami od A do E – znajdują się roztwory następujących substancji: wodorotlenku sodu, siarczanu(VI) magnezu, azotanu(V) ołowiu(II), azotanu(V) amonu oraz jodku potasu. Probówki są ułożone w przypadkowej kolejności. W celu identyfikacji ich zawartości przeprowadzono doświadczenie polegające na zmieszaniu parami niewielkich ilości roztworów z probówek od A do E. Wyniki doświadczenia przedstawiono w tabeli:

Zadanie 10 Zadanie 10

Zadanie 10.1. (1 pkt)

Zadanie 10

Podaj wzory substancji znajdujących się w probówkach od A do E.

A: .…………..…… B: …..…..….….… C: ………..….…… D: …..….…..…… E: …..…..……

Zadanie 10

Zadanie 10.2. (1 pkt)

Zadanie 10

Zapisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zachodzi po zmieszaniu roztworów siarczanu(VI) magnezu i wodorotlenku sodu.

……………………………………………………………………………………………………