Chemia: 2018 CZERWIEC SR - Zadanie 20

Zadanie 20

2018 CZERWIEC SR

Wróć do listy

Zadanie 20. (2 pkt)

Podczas spalania 0,25 mola pewnego węglowodoru przebiegła reakcja chemiczna zilustrowana ogólnym równaniem:

Zadanie 20

W wyniku opisanej przemiany otrzymano 46,5 g mieszaniny tlenku węgla(IV) i pary wodnej.

Wykonaj obliczenia i zaproponuj wzór półstrukturalny (grupowy) spalanego węglowodoru.

Zadanie 20