Chemia: 2018 CZERWIEC SR - Zadanie 24

Zadanie 24

2018 CZERWIEC SR

Wróć do listy
Zadanie 24 Zadanie 24

Zadanie 24.

W laboratorium chemicznym cykloheksanon łatwo można otrzymać z cykloheksanolu, jeżeli jako utleniacz zastosuje się dichromian(VI) potasu w obecności CH3COOH.

Zadanie 24

Zadanie 24.1. (2 pkt)

Zadanie 24

Opisz zmianę barwy roztworu podczas opisanej reakcji oraz napisz wzór związku chromu, który można wydzielić jako ciało stałe, z mieszaniny reagentów po przeprowadzeniu opisanego procesu.

Opis zmiany: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Wzór związku chromu: …………………………………………………………………………

Zadanie 24

Zadanie 24.2. (1 pkt)

Uzupełnij tabelę. Wpisz stopnie utleniania atomów chromu oraz atomów węgla zmieniające się w trakcie zachodzenia reakcji utleniania cykloheksanolu do cykloheksanonu.

Zadanie 24