Chemia: 2018 CZERWIEC SR - Zadanie 8

Zadanie 8

2018 CZERWIEC SR

Wróć do listy

Zadanie 8. (2 pkt)

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do czterech ponumerowanych zlewek I–IV zawierających po 100 3 cm wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 3 0,1mol dm− ⋅ dodano wodne roztwory różnych substancji i wodę destylowaną zgodnie z poniższym rysunkiem.

Zadanie 8

Uzupełnij poniższą tabelę – podaj wartość pH wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol · dm –3 oraz wpisz numery zlewek, w których pH otrzymanego roztworu było niższe albo było wyższe od pH roztworu wyjściowego, albo nie uległo zmianie w czasie doświadczenia.

Zadanie 8