Chemia: 2018 MAJ NR - Zadanie 32

Zadanie 32

2018 MAJ NR

Wróć do listy

Informacja do zadań 31.–32.

Poniżej przedstawiono wzory związków oznaczonych numerami 1–5.

Zadanie 32 Zadanie 32

Zadanie 32. (0–1)

Uzupełnij poniższe schematy. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) lub uproszczony
organicznego produktu reakcji tlenku miedzi(II):

Zadanie 32