Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła - Hydroliza sacharozy w czasie

Hydroliza sacharozy w czasie

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Hydrolizę sacharozy można opisać równaniem:

Hydroliza sacharozy w czasie

Podczas przebiegu tego procesu w wodnym roztworze o pH = 4,5 mierzono stężenie sacharozy w stałych odstępach czasu i wyniki eksperymentu zestawiono w poniższej tabeli.

Hydroliza sacharozy w czasie

Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w nawiasie oraz wpisz wartość stężenia molowego glukozy.

Reakcja hydrolizy sacharozy biegła szybciej w ciągu (pierwszych / ostatnich) 30 minut
trwania eksperymentu, ponieważ szybkość reakcji zależy od stężenia substratów, które
(maleje / rośnie) w miarę biegu reakcji. Stężenie molowe glukozy w badanym roztworze
w czasie równym połowie całkowitego czasu wykonywania pomiarów było równe:
mol · dm−3
.