Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła - W jaki sposób odróżnić glukozę od fruktozy

W jaki sposób odróżnić glukozę od fruktozy

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła

Wróć do listy

W roztworze o odczynie zasadowym ketony, których cząsteczki zawierają grupę –OH przy
atomie węgla połączonym z atomem węgla grupy karbonylowej, ulegają izomeryzacji. Tę
przemianę ilustruje poniższy schemat.

W jaki sposób odróżnić glukozę od fruktozy

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do dwóch probówek – w jednej probówce
znajdował się wodny roztwór glukozy, a w drugiej wodny roztwór fruktozy – dodano
zalkalizowaną zawiesinę wodorotlenku miedzi(II). Następnie zawartość każdej probówki
wymieszano i ogrzano.

Odpowiedz na poniższe pytanie. Wpisz TAK albo NIE do tabeli i podaj uzasadnienie. W uzasadnieniu odwołaj się do konsekwencji procesu opisanego w informacji oraz nazwij właściwości cukrów, które potwierdzono opisanym doświadczeniem.

W jaki sposób odróżnić glukozę od fruktozy

Uzasadnienie: