Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła - Wodne roztwory fruktozy, glukozy, skrobi i albuminy

Wodne roztwory fruktozy, glukozy, skrobi i albuminy

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła

Wróć do listy

W czterech naczyniach (I–IV) znajdowały się cztery różne wodne roztwory: fruktozy, glukozy,
skrobi i albuminy (białka występującego m.in. w jajach kurzych). W celu ich identyfikacji
przeprowadzono trzy serie doświadczeń.
W pierwszej serii doświadczeń, po dodaniu wodno-alkoholowego roztworu jodu do próbek
pobranych z czterech naczyń, próbka z naczynia I przyjęła granatowe zabarwienie.
W drugiej serii doświadczeń, po dodaniu etanolu do próbek pobranych z trzech naczyń (II, III
i IV), w próbce z naczynia II pojawił się biały, kłaczkowaty osad.
W trzeciej serii doświadczeń, po dodaniu wodnego roztworu bromu z dodatkiem
wodorowęglanu sodu do próbek pobranych z dwóch naczyń (III i IV), próbka z naczynia III
przyjęła trwałe pomarańczowe zabarwienie. Próbka z naczynia IV po pewnym czasie stała się
bezbarwna.

Podaj nazwy związków, które zidentyfikowano podczas przeprowadzonych trzech serii
doświadczeń.

Naczynie I

Naczynie II:

Naczynie III:

Naczynie IV:

Podaj nazwę procesu, który w drugiej serii doświadczeń, po dodaniu etanolu do próbek pobranych z trzech naczyń (II, III i IV), był przyczyną pojawienia się białego, kłaczkowatego osadu w próbce z naczynia II.