Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Charakterystyka głównych grup związków organicznych i wiązań chemicznych, które tam występują

Charakterystyka głównych grup związków organicznych i wiązań chemicznych, które tam występują

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Uzupełnij tabelę, w której scharakteryzujesz wskazane główne grupy związków organicznych, wchodzące w skład organizmów – wpisz właściwe określenia wybrane
spośród wymienionych.

Charakterystyka głównych grup związków organicznych i wiązań chemicznych, które tam występują