Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Funkcja cząsteczki tRNA w procesie translacji.

Funkcja cząsteczki tRNA w procesie translacji.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono budowę cząsteczki tRNA.

Funkcja cząsteczki tRNA w procesie translacji.

Określ, jaką funkcję pełni w procesie translacji
1. ramię akceptorowe cząsteczki tRNA:

2. ramię antykodonowe cząsteczki tRNA: