Biologia: Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień - Bajkał – najstarsze jezioro świata z unikatową fauną głębinową

Biologia: Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień - Bajkał – najstarsze jezioro świata z unikatową fauną głębinową

Bajkał – najstarsze jezioro świata z unikatową fauną głębinową

Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień

Wróć do listy

Bajkał to najstarsze jezioro świata. Występuje w nim unikatowa fauna głębinowa, w tym dwa gatunki ryb: gołomianka duża (Comephorus baikalensis) oraz gołomianka mała (Comephorus dybowskii). Te ryby występują na głębokości od kilkudziesięciu metrów do dna jeziora (ok. 1600 m), natomiast nie spotyka się ich w wodach powierzchniowych. Wraz z gołomiankami współwystępują dwa gatunki skorupiaków: Epischura baikalensis oraz Macrohectopus branickii. Badano skład gatunkowy pokarmu dorosłych osobników obydwu gatunków gołomianek występujących w północnej, centralnej i południowej części jeziora Bajkał. Na poniższych wykresach przedstawiono otrzymane wyniki w procentach oddzielnie dla C. baikalensis i dla C. dybowskii.

Bajkał – najstarsze jezioro świata z unikatową fauną głębinową

 

Na podstawie przedstawionych wyników badań podaj nazwy dwóch zależności międzygatunkowych występujących między populacjami gołomianek żyjących w jeziorze Bajkał.

1.

2.

Bajkał – najstarsze jezioro świata z unikatową fauną głębinową

Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień

Wróć do listy

Bajkał to najstarsze jezioro świata. Występuje w nim unikatowa fauna głębinowa, w tym dwa gatunki ryb: gołomianka duża (Comephorus baikalensis) oraz gołomianka mała (Comephorus dybowskii). Te ryby występują na głębokości od kilkudziesięciu metrów do dna jeziora (ok. 1600 m), natomiast nie spotyka się ich w wodach powierzchniowych. Wraz z gołomiankami współwystępują dwa gatunki skorupiaków: Epischura baikalensis oraz Macrohectopus branickii. Badano skład gatunkowy pokarmu dorosłych osobników obydwu gatunków gołomianek występujących w północnej, centralnej i południowej części jeziora Bajkał. Na poniższych wykresach przedstawiono otrzymane wyniki w procentach oddzielnie dla C. baikalensis i dla C. dybowskii.

Bajkał – najstarsze jezioro świata z unikatową fauną głębinową

 

Na podstawie przedstawionych wyników badań podaj nazwy dwóch zależności międzygatunkowych występujących między populacjami gołomianek żyjących w jeziorze Bajkał.

1.

2.