Biologia: Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień - antocyjany – warunkowanie niebieskiego koloru kwiatów

Biologia: Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień - antocyjany – warunkowanie niebieskiego koloru kwiatów

antocyjany – warunkowanie niebieskiego koloru kwiatów

Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień

Wróć do listy

Collinsia parviflora to niewielkich rozmiarów roślina występująca w Ameryce Północnej. Osobniki C. parviflora mają z reguły niebieskie kwiaty, ale zdarzają się także okazy o kwiatach białych i fioletowych. Niebieski kolor kwiatów warunkują antocyjany powstające w wyniku dwuetapowego szlaku reakcji. Reakcje te katalizują dwa różne enzymy:

Enzym Ea przekształca bezbarwny substrat w barwnik fioletowy. Aktywny enzym Ea jest
kodowany przez allel A. Nieaktywny wariant tego enzymu jest kodowany przez allel a.


Enzym Eb przekształca barwnik fioletowy w niebieski. Aktywny enzym Eb jest kodowany
przez allel B. Zmutowany, nieaktywny allel jest oznaczany symbolem b.


Geny warunkujące wytwarzanie enzymów Ea i Eb są położone na różnych chromosomach.

Pokolenie rodzicielskie P stanowiły podwójnie homozygotyczne rośliny kwitnące na biało
oraz na fioletowo. W pokoleniu potomnym F1 uzyskano wyłącznie rośliny kwitnące na niebiesko.

 

1. Podaj genotypy roślin z pokolenia rodzicielskiego P.

Genotyp roślin kwitnących na biało:


Genotyp roślin kwitnących na niebiesko:

 

2. Podaj oczekiwany stosunek fenotypowy wśród roślin uzyskanych po skrzyżowaniu kwitnącej na niebiesko rośliny z pokolenia F1 z podwójną homozygotą recesywną. Odpowiedź uzasadnij, zapisując krzyżówkę genetyczną.

Krzyżówka genetyczna:


Fenotypy i ich stosunek

antocyjany – warunkowanie niebieskiego koloru kwiatów

Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień

Wróć do listy

Collinsia parviflora to niewielkich rozmiarów roślina występująca w Ameryce Północnej. Osobniki C. parviflora mają z reguły niebieskie kwiaty, ale zdarzają się także okazy o kwiatach białych i fioletowych. Niebieski kolor kwiatów warunkują antocyjany powstające w wyniku dwuetapowego szlaku reakcji. Reakcje te katalizują dwa różne enzymy:

Enzym Ea przekształca bezbarwny substrat w barwnik fioletowy. Aktywny enzym Ea jest
kodowany przez allel A. Nieaktywny wariant tego enzymu jest kodowany przez allel a.


Enzym Eb przekształca barwnik fioletowy w niebieski. Aktywny enzym Eb jest kodowany
przez allel B. Zmutowany, nieaktywny allel jest oznaczany symbolem b.


Geny warunkujące wytwarzanie enzymów Ea i Eb są położone na różnych chromosomach.

Pokolenie rodzicielskie P stanowiły podwójnie homozygotyczne rośliny kwitnące na biało
oraz na fioletowo. W pokoleniu potomnym F1 uzyskano wyłącznie rośliny kwitnące na niebiesko.

 

1. Podaj genotypy roślin z pokolenia rodzicielskiego P.

Genotyp roślin kwitnących na biało:


Genotyp roślin kwitnących na niebiesko:

 

2. Podaj oczekiwany stosunek fenotypowy wśród roślin uzyskanych po skrzyżowaniu kwitnącej na niebiesko rośliny z pokolenia F1 z podwójną homozygotą recesywną. Odpowiedź uzasadnij, zapisując krzyżówkę genetyczną.

Krzyżówka genetyczna:


Fenotypy i ich stosunek