Biologia: Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień - odróżnianie dwóch blisko spokrewnionych gatunków roślin

Biologia: Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień - odróżnianie dwóch blisko spokrewnionych gatunków roślin

odróżnianie dwóch blisko spokrewnionych gatunków roślin

Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień

Wróć do listy

Podczas badań terenowych zebrano kwiaty dwóch blisko spokrewnionych gatunków roślin: kosaćca szczecinkowego (Iris setosa) oraz kosaćca różnobarwnego (Iris versicolor). Kwiaty kosaćców charakteryzują się okazałym okwiatem składającym się z dwóch okółków, które mają po trzy działki.

odróżnianie dwóch blisko spokrewnionych gatunków roślin

Celem badania było znalezienie takiej cechy budowy kwiatu, na podstawie której można odróżnić te dwa gatunki. W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie pomiarów długości zewnętrznych i wewnętrznych działek okwiatu wykonane na podstawie próby 50 osobników każdego gatunku. Wszystkie wyniki podano w centymetrach.

odróżnianie dwóch blisko spokrewnionych gatunków roślin

1. Na podstawie przedstawionych wyników badań wykaż, że do rozróżnienia I. setosa i I. versicolor wystarczy pomiar długości działek wewnętrznego okółka okwiatu.

 

2. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Kwiaty badanych gatunków kosaćców są

odróżnianie dwóch blisko spokrewnionych gatunków roślin

odróżnianie dwóch blisko spokrewnionych gatunków roślin

Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień

Wróć do listy

Podczas badań terenowych zebrano kwiaty dwóch blisko spokrewnionych gatunków roślin: kosaćca szczecinkowego (Iris setosa) oraz kosaćca różnobarwnego (Iris versicolor). Kwiaty kosaćców charakteryzują się okazałym okwiatem składającym się z dwóch okółków, które mają po trzy działki.

odróżnianie dwóch blisko spokrewnionych gatunków roślin

Celem badania było znalezienie takiej cechy budowy kwiatu, na podstawie której można odróżnić te dwa gatunki. W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie pomiarów długości zewnętrznych i wewnętrznych działek okwiatu wykonane na podstawie próby 50 osobników każdego gatunku. Wszystkie wyniki podano w centymetrach.

odróżnianie dwóch blisko spokrewnionych gatunków roślin

1. Na podstawie przedstawionych wyników badań wykaż, że do rozróżnienia I. setosa i I. versicolor wystarczy pomiar długości działek wewnętrznego okółka okwiatu.

 

2. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Kwiaty badanych gatunków kosaćców są

odróżnianie dwóch blisko spokrewnionych gatunków roślin