Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Budowa siatkówki oka. Neuron dwubiegunowy.

Budowa siatkówki oka. Neuron dwubiegunowy.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono budowę siatkówki oka człowieka.

Budowa siatkówki oka. Neuron dwubiegunowy.

Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

1. Z dwóch rodzajów komórek światłoczułych – czopków i pręcików – w siatkówce ludzkiego oka dominują (czopki / pręciki), które umożliwiają widzenie (barwne / w odcieniach szarości).
2. Wysoką rozdzielczość obrazu, czyli większą szczegółowość, zapewniają (czopki / pręciki), ponieważ każdy z nich łączy się (z jednym neuronem / z kilkoma neuronami).