Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Obliczanie częstości występowania allelu w populacji.

Obliczanie częstości występowania allelu w populacji.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

W rozmnażającej się płciowo populacji zwierząt, pozostającej w stanie równowagi genetycznej, w pewnym locus występują dwa allele genu autosomalnego. Allel A wykazuje pełną dominację nad allelem a. Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę osobników tej populacji o określonych genotypach. Samce i samice są jednakowo licznie reprezentowane wśród wszystkich genotypów.

Obliczanie częstości występowania allelu w populacji.

Oblicz częstość występowania alleli a i A w tej populacji. Zapisz odpowiednie obliczenia.
Częstość występowania allelu a: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Częstość występowania allelu A: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Określ, które spośród wymienionych poniżej zjawisk mogłoby spowodować zmianę częstości alleli tego genu w tej populacji. Zaznacz T (tak), jeśli zjawisko może powodować zmiany w częstości występowania alleli w populacji, albo N (nie) – jeśli tych zmian spowodować nie może.

Obliczanie częstości występowania allelu w populacji.