Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Budowa płuc człowieka.

Budowa płuc człowieka.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Płuca człowieka są parzystymi, pęcherzykowatymi narządami o płatowej budowie.

Podaj znaczenie pęcherzykowej budowy płuc dla efektywności wymiany gazowej.