Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Częstość występowania grup krwi.

Częstość występowania grup krwi.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Zbadano częstość występowania grup krwi w całej populacji ludzkiej na wyspie liczącej 1000 mieszkańców. Stwierdzono występowanie grup krwi: A – 359 osób, B – 351 osób oraz AB – 290 osób. U nikogo natomiast nie stwierdzono grupy krwi 0.

Częstość występowania grup krwi. Częstość występowania grup krwi.

Na podstawie powyższych informacji uzupełnij tabelę oraz przedstaw na diagramie słupkowym częstość występowania badanych grup krwi wśród mieszkańców tej wyspy (z dokładnością do 1%).