Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Skuteczność szczepień przeciwko gruźlicy

Skuteczność szczepień przeciwko gruźlicy

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

W Polsce od 1955 roku szczepienia przeciwko gruźlicy (BCG) są obowiązkowe, a od 2006 roku szczepieniu podlegają noworodki już w pierwszej dobie życia.

Na diagramie przedstawiono zapadalność na gruźlicę w kilku województwach w Polsce w latach: 1999, 2003 i 2007, którą wyrażono liczbą zachorowań na 100 tys. ludności.

Skuteczność szczepień przeciwko gruźlicy

a) Podaj brakujący opis pionowej osi wykresu słupkowego.
b) Na podstawie powyższych danych przedstaw i uzasadnij swoją opinię dotyczącą skuteczności szczepień przeciwko gruźlicy w Polsce.