Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Kierunek dyfuzji tlenu w pęcherzykach płucnych.

Kierunek dyfuzji tlenu w pęcherzykach płucnych.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Z powietrza wciągniętego do wnętrza pęcherzyków płucnych tlen przechodzi do naczyń włosowatych. Jest on dalej transportowany przez krew i za pośrednictwem płynu tkankowego dociera do komórek. Z komórek ciała pobierany jest dwutlenek węgla, który wraz z krwią transportowany jest do płuc. Tam z naczyń włosowatych przechodzi do wnętrza pęcherzyków płucnych, skąd usuwany jest na zewnątrz.

Kierunek dyfuzji tlenu w pęcherzykach płucnych.

Korzystając z powyższego opisu, uzupełnij schemat przemieszczania się gazów oddechowych między pęcherzykami płucnymi a komórkami organizmu. Oznacz kierunki (dorysuj groty wszystkim strzałkom) oraz wpisz nad strzałkami odpowiednie nazwy gazów.