Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Zalecane spożycie wapnia w zależności od przedziału wiekowego.

Zalecane spożycie wapnia w zależności od przedziału wiekowego.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy
Zalecane spożycie wapnia w zależności od przedziału wiekowego.

Wyjaśnij, dlaczego zapotrzebowanie na wapń osób z przedziału wiekowego 19–30 lat jest większe niż osób z przedziału 31–60 lat.