Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Etapy trawienia związków odżywczych.

Etapy trawienia związków odżywczych.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy
Etapy trawienia związków odżywczych.

Uporządkuj we właściwej kolejności etapy obróbki pokarmu w przewodzie pokarmowym człowieka. Numery kolejnych etapów (1–5) wpisz w odpowiednie miejsca tabeli.