Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Grupy krwi z układu AB0.

Grupy krwi z układu AB0.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Matka ma grupę krwi AB.

Grupy krwi z układu AB0. Grupy krwi z układu AB0.

Wybierz grupę krwi, której na pewno nie może mieć jej dziecko, niezależnie od tego, jaką grupę krwi będzie miał jego ojciec. Podkreśl wybraną odpowiedź.