Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Podłoże genetyczne galaktozemii.

Podłoże genetyczne galaktozemii.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Galaktozemia – choroba genetyczna człowieka, jest wywoływana przez zmutowany recesywny allel (a) genu niesprzężonego z płcią i dziedziczy się według praw Mendla. Choroba ta występuje tylko u osób homozygotycznych pod względem tego genu.

Podłoże genetyczne galaktozemii.

Podaj prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby u dziecka zdrowych, heterozygotycznych rodziców. Zapisz poniżej odpowiednią krzyżówkę i podkreśl genotyp chorego dziecka.