Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Sekwencja nukleotydów w genomie człowieka.

Sekwencja nukleotydów w genomie człowieka.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

W roku 2003 opublikowano dokument stwierdzający zakończenie sekwencjonowania 99% genomu człowieka z trafnością do 99,99%.

Podaj, czy w celu poznania genomu człowieka zbadano sekwencję nukleotydów w DNA, czy w RNA. Odpowiedź uzasadnij.