Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Ekspresja informacji genetycznej, od DNA do białka.

Ekspresja informacji genetycznej, od DNA do białka.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono przepływ informacji genetycznej od DNA do białka.

Ekspresja informacji genetycznej, od DNA do białka.

a) Podaj nazwy procesów oznaczonych na schemacie literami X i Y, wybierając je spośród wymienionych.

Ekspresja informacji genetycznej, od DNA do białka.

b) Podaj nazwy trzech rodzajów RNA wytwarzanych w procesie X. Podkreśl ten rodzaj kwasu, który zawiera informację o składzie aminokwasów syntetyzowanego białka.