Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012 - Genetyczne podłoże Zespołu Downa, Turnera, hemofilii i fenyloketonurii

Genetyczne podłoże Zespołu Downa, Turnera, hemofilii i fenyloketonurii

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2012

Wróć do listy
Genetyczne podłoże Zespołu Downa, Turnera, hemofilii i fenyloketonurii

Określ genetyczne podłoże każdej z wymienionych chorób, wstawiając literę X we właściwej komórce tabeli.