Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Pęcznienie nasion. Zjawisko imbibicji.

Pęcznienie nasion. Zjawisko imbibicji.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono zestaw doświadczalny ilustrujący siłę imbibicyjną, czyli siłę
wytwarzaną przez pęczniejące nasiona. Uczniowie umieścili suche nasiona grochu jadalnegow kolbie, którą następnie napełnili wodą, szczelnie zamknęli korkiem i pozostawili na kilka godzin.

Pęcznienie nasion. Zjawisko imbibicji.

Uczniowie postawili dwie alternatywne hipotezy, wyjaśniające wynik tego doświadczenia:
1. proces pęcznienia jest zjawiskiem czysto fizycznym;
2. proces pęcznienia wymaga aktywności metabolicznej nasion.

Aby sprawdzić te hipotezy, postanowili przygotować kolejny zestaw badawczy.

a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania – wybierz odpowiedź spośród A–C oraz odpowiedź spośród 1.–3.

Zestaw badawczy umożliwiający rozstrzygnięcie, która z hipotez postawionych przez uczniów jest trafna, powinien zawierać

Pęcznienie nasion. Zjawisko imbibicji.

b) Wybierz spośród A–E i zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Proces pęcznienia nasion jest warunkowany obecnością zmagazynowanych w nich związków organicznych, a przede wszystkim obecnością
A. sacharozy. B. glicerolu. C. glikogenu. D. białek. E. triglicerydów.