Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Reakcje fotoperiodyczne. Przekształcanie fitochromu.

Reakcje fotoperiodyczne. Przekształcanie fitochromu.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Fitochrom – niebieskozielone białko – występuje w liściach roślin i jest fotoreceptorem
uczestniczącym w wielu reakcjach fizjologicznych wywoływanych przez światło,
np. w reakcjach fotoperiodycznych. Kwitnienie roślin krótkiego dnia (RKD) i roślin długiego dnia (RDD) jest związane z działaniem aktywnej formy fitochromu.
Na schemacie przedstawiono mechanizm powstawania dwóch form fitochromu.

Reakcje fotoperiodyczne. Przekształcanie fitochromu.

a) Na podstawie schematu oceń, czy poniższe informacje dotyczące fitochromu są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Reakcje fotoperiodyczne. Przekształcanie fitochromu.

b) Na podstawie przedstawionych informacji uzupełnij tabelę dotyczącą zakwitania roślin krótkiego dnia (RKD).

Reakcje fotoperiodyczne. Przekształcanie fitochromu.