Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Faza jasna fotosyntezy. Fosforylacja cykliczna i niecykliczna.

Faza jasna fotosyntezy. Fosforylacja cykliczna i niecykliczna.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Podczas fazy fotosyntezy zależnej od światła ATP powstaje na drodze fosforylacji.
Na schemacie A przedstawiono fosforylację, której towarzyszy cykliczny transport elektronów, a na schemacie B – fosforylację, której towarzyszy niecykliczny transport elektronów.

Faza jasna fotosyntezy. Fosforylacja cykliczna i niecykliczna.

a) Na podstawie schematów uzupełnij tabelę, w której porównasz oba typy fosforylacji i transportu elektronów zachodzące podczas fotosyntezy.

Faza jasna fotosyntezy. Fosforylacja cykliczna i niecykliczna.

b) Wyjaśnij, dlaczego do zajścia fotosyntezy konieczny jest niecykliczny transport elektronów, a niewystarczający jest sam transport cykliczny. W odpowiedzi uwzględnij produkty fazy zależnej od światła i ich znaczenie w procesie fotosyntezy.