Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Podział chromosomu w procesie mejozy.

Podział chromosomu w procesie mejozy.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Chromosomy są najlepiej widoczne w komórce podczas metafazy podziału mitotycznego. Mają wtedy zwartą strukturę, są krótkie i grube. Po ich wybarwieniu przy użyciu specjalnych barwników uzyskuje się charakterystyczny dla każdego chromosomu homologicznego wzór prążków, co ułatwia rozpoznanie pod mikroskopem poszczególnych chromosomów i obserwację ich struktury.
Na rysunku przedstawiono budowę metafazowego chromosomu 2 człowieka.

Podział chromosomu w procesie mejozy.

Oceń prawdziwość stwierdzenia: „Przedstawiony na rysunku chromosom metafazowy zawiera dwie cząsteczki DNA, z których jedna pochodzi od ojca, a druga – od matki”. Odpowiedź uzasadnij.