Biologia: - różna morfologia blaszek liści klonu cukrowego zależna od warunków wzrostu

Biologia: - różna morfologia blaszek liści klonu cukrowego zależna od warunków wzrostu

różna morfologia blaszek liści klonu cukrowego zależna od warunków wzrostu

Wróć do listy

Na poniższych rysunkach przedstawiono, z zachowaniem wspólnej skali, przekroje poprzeczne przez blaszki liści klonu cukrowego:

A. rosnących od południowej, w pełni oświetlonej strony korony drzewa,
B. znajdujących się w środkowej, zacienionej części korony drzewa.

różna morfologia blaszek liści klonu cukrowego zależna od warunków wzrostu

1. Sformułuj problem badawczy obserwacji przekrojów przez blaszki liściowe klonu cukrowego.

 

2. Na podstawie analizy rysunków podaj jedną różnicę w budowie miękiszu asymilacyjnego liści klonu cukrowego rosnących w różnych warunkach oświetlenia.

różna morfologia blaszek liści klonu cukrowego zależna od warunków wzrostu

Wróć do listy

Na poniższych rysunkach przedstawiono, z zachowaniem wspólnej skali, przekroje poprzeczne przez blaszki liści klonu cukrowego:

A. rosnących od południowej, w pełni oświetlonej strony korony drzewa,
B. znajdujących się w środkowej, zacienionej części korony drzewa.

różna morfologia blaszek liści klonu cukrowego zależna od warunków wzrostu

1. Sformułuj problem badawczy obserwacji przekrojów przez blaszki liściowe klonu cukrowego.

 

2. Na podstawie analizy rysunków podaj jedną różnicę w budowie miękiszu asymilacyjnego liści klonu cukrowego rosnących w różnych warunkach oświetlenia.