Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021 - Wąs czepny męczennicy – przekształcony pęd boczny

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021 - Wąs czepny męczennicy – przekształcony pęd boczny

Wąs czepny męczennicy – przekształcony pęd boczny

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Ruchy roślin mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi lub wynikają z wrażliwości organu na określony bodziec zewnętrzny. Wąs czepny męczennicy, będący przekształconym pędem bocznym, w odpowiedzi na dotyk wygina się w miejscu kontaktu, co przedstawiono schematycznie na poniższym rysunku.

 

Wąs czepny męczennicy – przekształcony pęd boczny

 

1. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2., 3. albo 4.

Przedstawiony ruch wąsa czepnego męczennicy jest przykładem

Wąs czepny męczennicy – przekształcony pęd boczny

2. Opisz mechanizm ruchu przedstawionego na rysunku. W odpowiedzi uwzględnij procesy zachodzące w komórkach wąsa czepnego.

Wąs czepny męczennicy – przekształcony pęd boczny

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Ruchy roślin mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi lub wynikają z wrażliwości organu na określony bodziec zewnętrzny. Wąs czepny męczennicy, będący przekształconym pędem bocznym, w odpowiedzi na dotyk wygina się w miejscu kontaktu, co przedstawiono schematycznie na poniższym rysunku.

 

Wąs czepny męczennicy – przekształcony pęd boczny

 

1. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1., 2., 3. albo 4.

Przedstawiony ruch wąsa czepnego męczennicy jest przykładem

Wąs czepny męczennicy – przekształcony pęd boczny

2. Opisz mechanizm ruchu przedstawionego na rysunku. W odpowiedzi uwzględnij procesy zachodzące w komórkach wąsa czepnego.