Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - biblioteka genów – magazyn genów organizmów eukariotycznych

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - biblioteka genów – magazyn genów organizmów eukariotycznych

biblioteka genów – magazyn genów organizmów eukariotycznych

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Geny organizmów eukariotycznych mogą być przechowywane w tzw. bibliotekach genów. Wyróżnia się ich dwa rodzaje:

1. biblioteki genomowe otrzymywane przez wyizolowanie i oczyszczenie całego genomowego DNA danego organizmu, a następnie przez pocięcie go i umieszczenie w wektorach.

2. biblioteki cDNA zbiór klonów komórek bakteryjnych, np. Escherichia coli, zawierający cDNA komplementarny do mRNA całego transkryptomu danego organizmu.


Podaj, którą z bibliotek genów organizmu eukariotycznego genomową czy cDNA należy wykorzystać w celu uzyskania produktów białkowych w komórkach bakterii.
Odpowiedź uzasadnij.

biblioteka genów – magazyn genów organizmów eukariotycznych

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Geny organizmów eukariotycznych mogą być przechowywane w tzw. bibliotekach genów. Wyróżnia się ich dwa rodzaje:

1. biblioteki genomowe otrzymywane przez wyizolowanie i oczyszczenie całego genomowego DNA danego organizmu, a następnie przez pocięcie go i umieszczenie w wektorach.

2. biblioteki cDNA zbiór klonów komórek bakteryjnych, np. Escherichia coli, zawierający cDNA komplementarny do mRNA całego transkryptomu danego organizmu.


Podaj, którą z bibliotek genów organizmu eukariotycznego genomową czy cDNA należy wykorzystać w celu uzyskania produktów białkowych w komórkach bakterii.
Odpowiedź uzasadnij.