Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - warunkowanie koloru sierści u lisów

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - warunkowanie koloru sierści u lisów

warunkowanie koloru sierści u lisów

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Allel a warunkuje u lisów srebrzysty kolor sierści, allel A platynowy kolor sierści, natomiast allel Ab odpowiada tylko za biały kolor pyska: takie lisy nazywają się białopyskie. Oba allele
dominujące, które powstały na drodze mutacji allelu a, w stanie homozygotycznym dają efekt letalny. Taki sam skutek daje również ich układ heterozygotyczny AAb.


Podaj genotypy oraz fenotypy samicy i samca, u których w potomstwie wystąpią równocześnie lisy białopyskie, platynowe i srebrzyste. Zapisz odpowiednią krzyżówkę uzasadniającą odpowiedź.


Genotypy rodziców (P): ……. i ………

Fenotypy rodziców (P): …….. ……..

warunkowanie koloru sierści u lisów

warunkowanie koloru sierści u lisów

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Allel a warunkuje u lisów srebrzysty kolor sierści, allel A platynowy kolor sierści, natomiast allel Ab odpowiada tylko za biały kolor pyska: takie lisy nazywają się białopyskie. Oba allele
dominujące, które powstały na drodze mutacji allelu a, w stanie homozygotycznym dają efekt letalny. Taki sam skutek daje również ich układ heterozygotyczny AAb.


Podaj genotypy oraz fenotypy samicy i samca, u których w potomstwie wystąpią równocześnie lisy białopyskie, platynowe i srebrzyste. Zapisz odpowiednią krzyżówkę uzasadniającą odpowiedź.


Genotypy rodziców (P): ……. i ………

Fenotypy rodziców (P): …….. ……..

warunkowanie koloru sierści u lisów