Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Określanie kolejności aminokwasów w białku.

Określanie kolejności aminokwasów w białku.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

W cząsteczce DNA jedna nić jest nicią kodującą, a druga – matrycową.

a) Uzupełnij tabelę – zapisz kolejność nukleotydów w cząsteczce mRNA powstałej na drodze transkrypcji nici matrycowej tego fragmentu DNA.

Określanie kolejności aminokwasów w białku.

b) Określ rolę mRNA w procesie biosyntezy białka.