Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Prawdopodobieństwo dziedziczenia grup krwi.

Prawdopodobieństwo dziedziczenia grup krwi.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Grupy krwi układu AB0 człowieka są warunkowane przez gen mający trzy allele: IA, IB oraz i. Kobieta mająca grupę krwi AB i mężczyzna mający grupę krwi B mają dziecko, które ma grupę krwi A.
a) Zapisz genotypy tych rodziców, stosując podane oznaczenia alleli genu.

Genotyp matki:

Genotyp ojca:

b) Zapisz krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie określ prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko tych rodziców będzie miało grupę krwi AB.

Prawdopodobieństwo dziedziczenia grup krwi.

Prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko tych rodziców będzie miało grupę krwi AB: …%